Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu?

Đăng ký

Mật khẩu sẽ được tạo và gửi đến địa chỉ email của bạn.

Danh mục: Tuyển dụng thuyền viên cơ bản

Trang tuyển dụng thuyền viên cơ bản – làm việc trên tàu biển. Cập nhật liên tục thông tin ứng tuyển của ứng viên và các đơn tuyển của chủ tàu. Giúp kết nối nhanh nhất.

 

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Gói đăng tuyển bao gồm 20 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 30 ngày

  Đăng 20 tin tuyển dụng

  Mỗi tin hiển hị 30 ngày

  Không bao gồm tính năng ghim và nổi bật

  Thêm vào đơn hàng
  • Gói đăng tuyển bao gồm 10 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 30 ngày

  Đăng 10 tin tuyển dụng

  Mỗi tin hiển thị 30 ngày

  Có tính năng ghim & nổi bật lên đầu trang

  Thêm vào đơn hàng
  • Gói đăng tuyển bao gồm 15 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 45 ngày
  • Đăng 15 tin tuyển dụng
  • Mỗi tin hiển thị 45 ngày
  • Có tính năng ghim & nổi bật lên đầu trang
  Thêm vào đơn hàng