Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu?

Đăng ký

Mật khẩu sẽ được tạo và gửi đến địa chỉ email của bạn.

Gói cơ bản-A1

$10

  • Giới hạn đăng 20 bài đăng
  • Mỗi bài đăng tồn tại trong 30 ngày

Product Description

  • Gói đăng tuyển bao gồm 20 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 30 ngày

Đăng 20 tin tuyển dụng

Mỗi tin hiển hị 30 ngày

Không bao gồm tính năng ghim và nổi bật

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào

Thêm Đánh Giá

Thêm Đánh Giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Gói cơ bản-A1”