Nhiệm vụ của thuyền trưởng và những quyền hạn trên tàu

Chắc chắn ai cũng biết rằng thuyền trưởng là người có vai trò chỉ hủy cao nhất trên mỗi một chuyến tàu biến. Tuy nhiên, về quyền hạn và nhiệm vụ của thuyền trưởng cụ thể là như thế nào có lẽ là điều ít ai biết. Chính vì vây, nếu như bạn đang tìm hiểu về lĩnh vực này, thì ngay sau đây sẽ là những chi tiết về trách nhiệm và quyền hạn của một thuyền trưởng.

Quyền hạn của thuyền trưởng

Trước khi nói về nhiệm vụ của thuyền trưởng, ta hãy cùng tìm hiểu qua về một vài quyền hạn của người đứng đầu này như thế nào trước nhé

Trên mỗi chuyến tàu biển, thuyền trưởng sẽ có quyền hạn như sau:

+ Thuyền trưởng là người đại diện của Công ty, sẽ có vai trò hoàn toàn trong việc việc chỉ huy con tàu an toàn.

+  Giám sát các thuyền viên đảm bảo thực hiện đúng mọi công việc đã được phân công theo các quy phạm và quy định bắt buộc.

quyền hạn của thuyền trưởng

+ Ngoài thuyền trưởng ta thì không ai được tự ý thay đổi hướng di chuyển đã định của tàu

+ Thuyền trưởng được phép vượt quyền hạn của bản thân và sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định có liên quan đến sự an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm. Thuyền trưởng cũng được quyền yêu cầu sự giúp đỡ của Công ty khi xét thấy những trưởng hợp cần thiết.

Nhiệm vụ của thuyền trường là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 23/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/09/2017) quy định về nhiệm vụ của thuyền trưởng trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành được quy định như sau:

Thuyền trưởng có nhiệm vụ là:

a) Thuyền trưởng phải đảm bảo đủ và đúng số lượng thuyền viên và hành khách đã khai báo trong danh sách

b) Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cho chuyến tàu đã lập; thường xuyên kiểm tra trực ca buồng lái, đảm bảo tàu di chuyển theo đúng tuyến đường trong kế hoạch; thực hiện ban hành các mệnh lệnh cho sỹ quan trực ca khi cần thiết;

c) Ngoài thuyền trưởng ra thì không ai có quyền được phép thay đổi hướng đi đã định. Trường hợp có nguy cơ va chạm hoặc để tránh tình huống nguy hiểm bất ngờ, thì sỹ quan trực ca boong có quyền thay đổi hướng đi nhưng phải báo ngay cho thuyền trưởng sau đó;

d) Thuyền trưởng phải khẩn trương có mặt ở buồng lái khi sỹ quan ca boong đề nghị và thường xuyên có mặt ở buồng lái khi tàu di chuyển trong luồng hẹp, eo biển, kênh đào, gần bờ, khi ra vào cảng, trong các khu vực nguy hiểm, khi thời tiết xấu, tầm nhìn xa bị hạn chế hoặc qua những khu vực có nhiều phương tiện thủy. Trong những trường hợp này, thuyền trưởng phải áp dụng những biện pháp thích hợp, cần chuẩn bị neo ở vị trí sẵn sàng thả neo và phải thông báo cho bộ phận buồng máy biết để sẵn sàng thực hiện điều động khi cần thiết;

nhiệm vụ của thuyền trưởng

đ) Khi gặp tảng băng trôi, các chướng ngại vật và các nguy hiểm trực tiếp khác hoặc gặp bão nhiệt đới, gặp gió cấp 9 hoặc trên cấp 9 mà chưa nhận được tin báo bão thì thuyền trưởng phải áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người, tàu và hàng hóa trên tàu; đồng thời, thông báo với các tàu thuyền xung quanh, chủ tàu và cơ quan có thẩm quyền đầu tiên mà tàu có thể liên lạc được;

e) Trường hợp tàu đi vào vùng có băng do tàu phá băng dẫn đường, thuyền trưởng phải chấp hành sự hướng dẫn của thuyền trưởng tàu phá băng và kịp thời có các khuyến nghị với tàu phá băng để bảo đảm an toàn hành trình cho tàu của mình;

g) Phải kiểm tra và ký xác nhận nội dung các loại nhật ký theo quy định hàng ngày;

h) Thường xuyên duy trì công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trách nhiệm của thuyền trưởng đối với mỗi chuyến tàu

Để đảm bảo thực hiện được tốt những nhiệm vụ trên, thì thuyền trưởng cần hiểu được trách nhiệm của mình như sau:

+ Hiểu rõ HTQLAT của Công ty.

+ Thực hiện và duy trì các Chính sách An toàn và Bảo vệ Môi trường của Công ty.

+ Thúc đẩy thuyền viên tuân thủ mọi quy định và chính sách

+ Đưa ra mệnh lệnh và chỉ dẫn phù hợp một cách rõ ràng, đơn giản.

+ Thuyền trưởng phải nắm bắt đầy đủ về tình trạng hiện tại của tàu trên mọi phương diện từ vỏ tàu, máy tàu, trang thiết bị cho đến thuyền viên.

+ Chỉ được rời khỏi tàu khi đã bàn giao trách nhiệm cho Thuyền phó nhất hoặc khi có Công ty chỉ định Thuyền trưởng khác xuống thay.

+ Chịu trách nhiệm về an toàn hành hải, an toàn con người, tàu, tài sản và môi trường.

trách nhiệm của thuyền trưởng

Đặc biệt, trong suốt hành trình của chuyến tàu, thuyền trưởng cần phải lưu ý đến các vấn đề như sau:

Trước khi di chuyển:

+ Chuẩn bị tốt cho kế hoạch của chuyến đi.

+ Chú ý tới những yêu cầu về cung ứng như: dầu đốt, dầu nhờn, nước ngọt, vật tư phụ tùng…

+ Chú ý đến việc tu chỉnh hải đồ, các tài liệu liên quan, các thông báo hàng hải, các bảng lịch thuỷ triều và các chính sách hàng hải khác.

+ Kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị hàng hải và các an toàn khác

+ Chú ý tới thời hạn của những giấy tờ cần thiết của tàu

+ Chú ý và có kế hoạch trước cho một số điều có thể gặp phải trong chuyến đi như là: mục tiêu khó bắt, luồng lạch hẹp, mật độ tàu thuyền đông,…

nhiệm vụ của thuyền trưởng

Trách nhiệm khi đang trong hành trình di chuyển

+ Chú ý đến an toàn về hàng hải, con người, tài sản và môi trường.

+ Tuân theo đúng tuyến đường di chuyển đã định

+ Tuân thủ theo các chỉ dẫn của Công ty, báo cáo hàng ngày và các báo cáo theo yêu cầu cần thiết.

+ Chú ý đến các vị trí và thời điểm mà Thuyền trưởng phải có mặt ở buồng lái
để đảm bảo an toàn cho chuyến tàu.

Trách nhiệm của thuyền trưởng trong cảng

+ Kiểm tra danh mục tàu đến và đi trước khi tàu vào hoặc rời cảng.

+ Chú ý việc xếp dỡ hàng quý, hàng hóa siêu trọng, hàng hóa nguy hiểm.

+ Chú ý việc phòng ngừa ô nhiễm và an toàn trong cảng.

Trên đây là những nội dung chi tiết về nhiệm vụ của thuyền trưởng khi làm việc trên tàu hành trình.