Cứu hộ hàng hải là gì? Chi tiết về quy định cứu hộ hàng hải

Khi các tàu thuyền di chuyển trên biển không may xảy ra va chạm, thời tiết xấu… có thể gây ra nguy hiểm cho các lái tàu, các thuyền viên và tài sản trên thuyền thì lái tàu cần liên hệ với đội cứu hộ hàng hải để được ứng cứu kịp thời. Vậy cứu hộ hàng hải là gì?

cứu hộ trục vớt tàu bị đắm

Cứu hộ hàng hải là gì?

+ Cứu hộ hàng hải được hiểu là các hành động cứu tàu trên biển bị gặp nạn hoặc các tài sản hoặc các tài sản trên tàu biển có nguy cơ bị nguy hiểm trên biển, trong vùng nước cảng biển, có hợp đồng cứu hộ giữa hai bên rõ ràng.

+ Cứu hộ hàng hải là các hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn trong đó bao gồm cả các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu.

Hợp đồng cứu hộ hàng hải là một loại hợp đồng được giao kết giữa người cứu hộ và người được cứu hộ về việc thực hiện cứu hộ.Thuyền trưởng của tàu biển bị nạn được thay mặt chủ tàu kí kết hợp đồng cứu hộ.Thuyền trưởng hoặc chủ tàu của tàu biển bị nạn được thay mặt chủ tài sản chở trên tàu kí kết hợp đồng cứu hộ tài sản đó.

cứu hộ tàu bị cháy trên biển

Nghĩa vụ của người cứu hộ, thuyền trưởng, chủ tàu

Nghĩa vụ của người cứu hộ được quy định như sau:

+ Trong quá trình cứu hộ, người cứu hộ có nghĩa vụ tiến hành việc cứu hộ một cách mẫn cán.

+ Trong quá trình cứu hộ, người cứu hộ có nghĩa vụ phải yêu cầu sự hỗ trợ của những người cứu hộ khác trong trường hợp cần thiết.

+ Trong quá trình cứu hộ, người cứu hộ có nghĩa vụ  áp dụng các biện pháp cứu hộ thích hợp để ngăn ngừa hoặc giảm thiệt hại cho môi trường.

+ Trong quá trình cứu hộ, người cứu hộ có nghĩa vụ chấp nhận hành động cứu hộ của những người khác khi có yêu cầu hợp lí của chủ tàu, thuyền trưởng của tàu hoặc chủ tài sản đang gặp nguy hiểm.

Nghĩa vụ của chủ tàu, thuyền trưởng của tàu biển được quy định như sau:

+ Trong quá trình cứu hộ, chủ tàu, thuyền trưởng của tàu biển có nghĩa vụ hợp tác với người cứu hộ trong suốt quá trình thực hiện cứu hộ.

+ Trong quá trình cứu hộ, chủ tàu, thuyền trưởng của tàu biển có nghĩa vụ phải hành động mẫn cán để ngăn ngừa hoặc giảm thiệt hại cho môi trường khi đang được cứu hộ.

thuyền trưởng hỗ trợ người cứu hộ

Quy định về tiền công cứu hộ hàng hải:

Nguyên tắc về tiền công cứu hộ 

Quy định về tiền công cứu hộ được quy định tại điều 267 Bộ luật hàng hải như sau:

  • Tiền công cứu hộ được thoả thuận trong hợp đồng, nhưng phải hợp lý không vượt quá giá trị của tàu biển hoặc giá trị của tài sản được cứu hộ.
  • Trong trường hợp tiền công cứu hộ không được thoả thuận trong hợp đồng hoặc không hợp lý thì tiền công được xác định theo cơ sở sau đây:

+ Hiệu quả cứu hộ của người cứu hộ

+ Tính chất và ức độ nguy hiểm của tai nạn

+ Giá trị của tàu biển và tài sản cứu được.

+ Thời gian, chi phí và các tổn thất liên quan người của người cứu hộ

+ Kỹ năng và nỗ lực của người cứu hộ trong việc cứu hộ tàu biển, người và tài sản trên tàu biển.

+ Kỹ nằng và nỗ lực của người cứu hộ trong việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại ô nhiễm môi trường.

+ Tính sẵn sàng, hiệu quả và giá trị của các thiết bị cứu hộ.

+ Tính kịp thời của hoạt động cứu hộ do người cứu hộ thực hiện.

+ Rủi ro về trách nhiệm và rủi ro khác đối với người cứu hộ hoặc thiết bị cứu hộ.

– Tiền công cứu hộ có thể bị giảm hoặc không được công nhận, nếu người cứu hộ đã tự gây ra tình trạng phải cứu hộ hoặc có hành động trộm cắp, lừa đảo, gian lận khi thực hiện hợp đồng cứu hộ.

quy định về tiền công cứu hộ

Quyền hưởng tiền công cứu hộ

  • Mọi hành động cứu hộ hàng hải mang lại kết quả có ích đều được hưởng tiền công cứu hộ hợp lý.
  • Tiền công cứu hộ bao gồm tiền trả công cứu hộ, chi phí cứu hộ, chi phí vận chuyển, bảo quản tàu biển hoặc tài sản được cứu hộ và tiền thưởng công cứu hộ.
  • Tiền công cứu hộ được trả cả trong trường hợp người cứu hộ có hành động trực tiếp hoặc gián tiếp giúp người được cứu hộ bảo vệ các quyền lợi liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách, hành lý, cứu hộ tàu biển thuộc cùng một chủ tàu.
  • tích cực cứu hộ cho thuyền bị nạn
  • Pháp luật đã đưa ra các quy định cụ thể về nguyên tắc xác định tiền công cứu hộ hàng hải và quyền hưởng tiền công cứu hộ tất cả đều được thoả thuận  trong hợp đồng giữa bên cứu hộ và bên được cứu hộ sao cho hợp lý. Ngoài ra thì tiền công cứu hộ có thể bị giảm hoặc không được công nhận, nếu người cứu hộ có hành động trộm cắp, lừa đảo, gian lận khi thực hiện hợp đồng cứu hộ.