Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu?

Đăng ký

Mật khẩu sẽ được tạo và gửi đến địa chỉ email của bạn.

Gói phổ thông-B1

$10

  • Gói đăng tuyển bao gồm 10 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 30 ngày
  • Có tính năng ghim & nổi bật lên đầu trang

Product Description

  • Gói đăng tuyển bao gồm 10 Việc làm
  • Tin đăng tuyển sẽ hiển thị trong 30 ngày

Đăng 10 tin tuyển dụng

Mỗi tin hiển thị 30 ngày

Có tính năng ghim & nổi bật lên đầu trang

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào

Thêm Đánh Giá

Thêm Đánh Giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Gói phổ thông-B1”