Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu?

Đăng ký

Mật khẩu sẽ được tạo và gửi đến địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi có 0 Lời mời việc làm có thể phù hợp với bạn!

 • Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics)

  Thuyền trưởng
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI – MECOM

  NHÂN VIÊN KINH DOANH
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI – MECOM

  NHÂN VIÊN KINH DOANH
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần phát triển thương mại NTN

  CẦN TUYỂN 2E – 50TR – TÀU 7K2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần phát triển thương mại NTN

  CẦN TUYỂN 2/O – 40TR – TÀU 7K2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần phát triển thương mại NTN

  CẦN TUYỂN C/O – 55TR – TÀU 7K2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần phát triển thương mại NTN

  CẦN TUYỂN CAPT – 60TR – TÀU 7K2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN ELEC – 4000USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN 4/E – 3200USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN 3/E – 4000USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN 2/E – 7400USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN C/E – 8400USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN CAPT – 9000USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN C/O – 7400USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN 3/O – 3200USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải biển phía Bắc – NST Marines

  CẦN TUYỂN 2/O – 4000USD – KHỐI CHÂU ÂU
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN ABE – 1300USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN 3E – 2900USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN 2E – 4500USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN 3/O – 2500USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN 2/O – 2900USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Công ty Strategic Mana Gement Of Resources Marine Limited Company – SMR Marine

  CẦN TUYỂN C/O – 4500USD – TÀU 6V3 (2018)
  Hợp đồng dài hạn

 • Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương – PACIFIC

  CẦN TUYỂN C/E – 5200USD – TÀU 7K3 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương – PACIFIC

  CẦN TUYỂN CAPT – 6000USD – TÀU 7K3 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương – PACIFIC

  CẦN TUYỂN C/O – 4400USD – TÀU 1v4 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương – PACIFIC

  CẦN TUYỂN ELEC – 2800USD – TÀU 8v8 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

  CẦN TUYỂN ETO – Tàu 1v2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

  CẦN TUYỂN FTR – Tàu 1v2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

  CẦN TUYỂN 4/E – Tàu 1v2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

  CẦN TUYỂN 3/E – Tàu 1v2 – FULL VN
  Hợp đồng dài hạn

Hiển thị thêm việc làm